Försäljningen

1. INTRESSEANMÄLAN

När du hittat en lägenhet som du är intresserad av skicka då en intresseanmälan till mäklaren via hemsidan, telefon eller e-post. Mäklaren bokar in ett personligt möte med dig, för att gå igenom all information i lugn och ro.

2. BOKNINGSAVTAL

När du bestämt dig för lägenheten skrivs ett bokningsavtal. I samband med undertecknandet betalas en bokningsavgift på 25.000 kr.

3. FÖRHANDSAVTAL

När bostadsrättsföreningen är bildad och godkänts av Bolagsverket tecknas ett förhandsavtal och ytterligare 100.000 kr av priset betalas. Bokningsavgift samt förhandsavgift avräknas på slutlikviden.

4. INREDNINGSVAL

När det blir dags att välja inredning blir du kontaktad av vår tillvalshanterare som presenterar inredningen och tillvalsmöjligheterna. Därefter kallas du till ett personligt möte där inredningen för din lägenhet gås igenom. En förutsättning för att tillval kan göras är att bostaden bokas i ett tidigt skede.

5. UNDER BYGGETS GÅNG

Under byggtiden har vi visningar och möten, där du kan se huset växa upp och får möjlighet att träffa dina nya grannar.

6. BESIKTNING

Innan du kan flytta in görs en slutbesiktning och en efterbesiktning av lägenheten. En opartisk besiktningsman, som är utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse, utför besiktningen tillsammans med en representant från bostadsrättsföreningen och en från entreprenören. Du bör också närvara för att kunna framföra synpunkter och kontrollera inredningsval.

Under efterbesiktningen kontrolleras att de eventuella fel och brister som påtalades i slutbesiktningen är åtgärdade. Garantibesiktning görs cirka fem år efter slutbesiktningen. En uppföljning av slutbesiktningen görs efter ca två år.

7. SLUTBETALNING

Innan du tillträder lägenheten är det dags att betala in den resterande delen av köpeskillingen. Senast på tillträdelsedagen skall full slutlikvid och eventuella tillval vara betalda och i samband med detta får du dina nycklar till lägenheten.

8. INFLYTTNING

Senast tre månader innan tillträde får du besked om ett definitivt tillträdesdatum. Inflyttning i bostadsrättsföreningen beräknas ske under hösten hösten 2018 för etapp 2..

FÖRSÄLJNING AV BOSTÄDERNA

Bostäderna förmedlas av Mäklarhuset i Varberg, tel 0340-67 60 90, www.maklarhuset.se

MÄKLARE

Caroline Jönsson, tel 070-645 60 90, caroline.jonsson@maklarhuset.se
Kajsa Ohlsson, tel 070-614 40 80, kajsa.ohlsson@maklarhuset.se

INSATS OCH MÅNADSAVGIFTER

Insats och månadsavgifter framgår av prislistan och den ekonomiska planen.

OSÅLDA LÄGENHETER

Om det eventuellt finns osålda lägenheter på avräkningsdagen, förvärvas dessa av Mjöbäcks Entreprenad och Järngrinden. Bostadsrättsföreningen kommer därmed inte att drabbas av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.